Om att få en lots i livet

Vi alla behöver ibland någon som hjälper en att hitta en annan väg eller komma loss, för man upplever sig sitta fast. Det kan handla om att våga hoppa av ”karusellen” och välja en annan livs-/karriärväg. Eller hjälp att se klarare och komma i kontakt med vad du verkligen vill och behöver. Eller så vet du redan vad du vill, men har fallit så många gånger och försökt på så många sätt, så nu vill du ha någon som håller i dig, lotsar dig rätt… Kanske har du levt i mycket stress, har fysiska och/eller mentala besvär och vill ha hjälp med sundare vanor. Kanske har du upplevt en större förändring eller förlust i ditt liv och behöver komma på banan igen.

Oavsett, så vill du ha en förändring. Och nu har du bestämt dig, på riktigt, att du vill lyckas och nå dit du önskar. Känner du dig motiverad? Är du redo att sätta dig själv i det främre rummet nu?

– Varmt välkommen att samarbeta med mig!

Syfte med coachingen

Vi människor bär på de resurser vi behöver för att skapa en önskad förändring. Vår sanning och svar finns inom oss. När du får fatt i dessa resurser inspireras du och agerar mer i linje med den du verkligen är. Coaching är en metod som syftar till att upptäcka och använda dina unika resurser.

Genom vårt samarbete får du kraft och inspiration. Du får hjälp att snabbare och mer effektivt utvecklas och få stöd där du annars brukar falla. Och på så sätt nå de resultat och göra de förändringar du längtar efter i ditt liv.

Vem ansvarar för vad?

Vårt gemensamma ansvar

 • Du har mitt fulla engagemang i relationen och i din utveckling under tiden samarbetet pågår. Ditt ansvar är att ha samma engagemang. Detta är ett jämbördigt partnerskap där vi båda satsar lika mycket, håller vad vi lovar och talar klarspråk.

Jag ansvarar för

 • processen i mötena och fungerar som ett aktivt stöd på vägen.

Det kan handla om att formulera och fokusera på vad du verkligen vill, få klarhet i dina tankar samt öppna dörren för nya tankar och idéer. Det kan handla om att hjälpa till att lägga upp en plan, ge tips och nya perspektiv, ge feedback som hjälper dig att se mönster och välja andra mer produktiva sätt att göra och tänka.  Ibland kan mina frågor uppfattas som utmanande, men de syftar alltid till att ge dig nya perspektiv och utvecklas i den riktning du önskar.

Du ansvarar för

 • att vara öppen om din situation. Uppriktighet och öppenhet är en förutsättning för ett framgångsrikt samarbete.
 • innehåll och samtalsämnen, att vara förberedd inför varje möte och att ringa på utsatt tid.
 • att vara aktiv i att upptäcka och identifiera tillvägagångssätt som leder fram till dina önskade mål.
 • dina egna resultat samt för eventuella konsekvenser till följd av de val och beslut som coachningen kan leda till.
 • att föreslå och åta dig en del uppgifter mellan träffarna. Detta för att nå målet med coachingen.

Hur går det till?

Vi tydliggör tillsammans vilket resultat du vill ha ut av samarbetet. Du får stöd och uppmuntran till att övervinna motstånd och att göra de förändringar som kan behövas.

Vi arbetar förutsättningslöst och mötena utformas i enlighet med dina önskningar och mål. Ibland börjar vi med att sätta upp delmål. Förslag på förändringar ska helst initieras av dig.

Samarbetet bygger på att vi träffas tre gånger i månaden under en period som vi bestämmer tillsammans. Det går också att träffas ett enskilt tillfälle för en punktinsats. Coachingen genomförs över telefon eller zoom om inte annat överenskommes. Varje tillfälle tar 45-60 minuter i anspråk och för att ta kliv i utvecklingen varje gång strävar vi efter att inte ta upp något nytt ämne när en halvtimme har gått.

Du är välkommen att kontakta mig även mellan mötena via kortare mejl, telefonsamtal eller SMS för att besvara någon uppkommen fråga eller för avstämning. Jag svarar så fort jag har möjlighet, i mån av tid.

Utvärdering sker gemensamt och löpande vid träffarna och du får inför nästa träff något att jobba och fundera på. Du behöver därför vara beredd att lägga tid på din utveckling mellan träffarna.

Alla möten är strikt konfidentiella. Jag hemlighåller vem som är kund och har absolut tystnadsplikt rörande innehållet för mötens. Denna tystnadsplikt fortsätter gälla även efter att coachningen är slutförd.

Insikter och kunskap som kommer ut av coachningen har båda parter lika mycket rätt till att använda i sin fortsatta verksamhet.

Vad kostar det?

Ett första samtal på ca 30 minuter där vi pratar om vad du vill uppnå med coachingen är alltid kostnadsfri. En lämplig intervall brukar därefter vara att ses ca tre gånger per månad. Varje samtal tar 45-60 minuter, ibland något längre. Under tre månader hinner vi en hel del, men om du ändå skulle vilja fortsätta, gäller det lägsta arvodet.

Förutsättningslöst första möte 0 kr
Paket med 3 samtal 1 mån á 2400 kr (800kr/gång)
Paket med 6 samtal 2 mån á 2250 kr (750kr/gång)
Paket med 9 samtal 3 månader á 2055 kr (685kr/gång)

Du som utbildar dig till diplomerad SoundHealer hos mig, har ett förmånligt specialpris. Hör av dig för att få reda på mer om detta!

Vad kommer vi hinna med?

Under ett coachtillfälle hinner vi:

 • Ringa in ditt mål.
 • Få mig som bollplank kring hur du kan agera för att nå dit.

Under tre coachtillfällen (ca 1 månads arbete) hinner vi:

 • Sätta ett mål som du blir inspirerad av och som ligger i linje med dina värderingar och drivkrafter.
 • Skapa en handlingsplan så att du bir peppad och agerar aktivt mot ditt mål.
 • Hantera några hinder som du stöter på.

Under sex-nio coachtillfällen (ca 2-3 månaders arbete) hinner vi:

 • Hantera och lösa hinder som du stöter på. Både mentala inre hinder och yttre hinder i din miljö.
 • Implementera nya vanor som driver dig automatiskt mot målet.
 • Utvärdera din framgång och motgång för lärande framöver.
 • Säkerställa att detta inte blir en tillfällig period av inspiration utan en bestående del av ditt framtida liv.

Att fundera på innan samtal

Tydlighet hjälper dig att nå dit du vill! Detta är bra att ha funderat på innan samtal:

 1. Vad vill jag ha ut av coachingen?
 2. Hur vet jag att jag har uppnått det?
 3. Varför är detta resultat viktigt för mig?
 4. Vilka förväntningar har jag på min coach och på samarbetet?

Är jag rätt för dig?

För mig är det viktigt att vi har kemi och när vi väljer varandra – att du lyckas. Jag kommer att ge dig mitt fulla fokus och dela med mig av min kunskap utefter vad du vill och behöver. Du behöver ha bestämt sig för att satsa på sin egen utveckling. Vårt samarbete ska vara kul, givande, inspirerande och ge resultat! 

Lite om min bakgrund:

 • Jag har jobbat med att hjälpa organisationer och individer att nå sina mål i rollen som entreprenör, chef, konsult och lärare i över 20 år. Planering, ledning och styrning inom komplexa projekt och processer var en specialistgren.
 • Under ett drygt decennium har jag rest i Sverige, USA, England, Peru och Slovenien för kurser och utbildningar inom mental, fysisk och emotionell hälsa. Vissa utbildningar har varit fleråriga, andra över en eller några månader. Exempel: Int. cert. yogalärare, Medicinsk yogaterapeut, Meditationslärare, Ljudterapi, Coach inom Sorgbearbetning, Bioenergi healer, Mental träning, Shamanism, Tantraterapeut (pågående) och cert. Mediumskap (pågående).
 • Jag har också haft förmånen att lära direkt av ursprungsbefolkningar och deras metoder. Exempel: Quero indianer i Peru, Cherokee-elder i USA, Rysk shaman i Sverige.
 • Min egna, personliga resa har gett mig erfarenheter kring exempelvis: vara förälder till barn med svåra sjukdomar, barn med könsdysfori, skilsmässor, separationer och svåra uppbrott, övergrepp, PTSD, narcissism och medberoende samt andra beroenden. Min livsväg att hitta sätt att släppa på det som skaver, på riktigt, är såklart något jag delar med mig av i ett samarbete med dig.

Men som sagt. Det viktigaste är att du vill, och gillar att prata med mig. Du behöver dock inte veta hur din uppväxling ska gå till. Det löser vi tillsammans.

Varmt välkommen till nästa kliv i ditt liv!

Ingela Palmquist