Vill du se på, och få en förklaringsmodell till din hälsa utifrån ett yogiskt perspektiv? Vill du ha ett för dig anpassat, terapeutiskt yogapass samt meditation?

Yogaterapi är ett individuellt och terapeutiskt utformat yogaprogram som hjälper kroppen i processen att läka sig själv.

Övningarna hämtas ur den medicinska yogan (MediYoga), vilket används såväl vid rehabilitering för grupper med olika behov, exempelvis inom vården, som för skräddarsydda pass för den enskildes specifika och unika behov.

 

För vem är det?
Yogaterapi passar dig som vill ha ett individanpassat yogaprogram och även för dig som av olika anledningar inte vill ingå i samlad grupp just nu, men som ändå önskar vägledning i din yoga. Inga förkunskaper i yoga behövs.

Exempel på besvär: stress, utbrändhet, högt blodtryck, fobier, ångest, sömnproblem, ryggont, ätstörningar, huvudvärk med mera.

 

Hur går det till?
En session inleds med att vi tittar på hur ditt liv ser ut idag och hur det sett ut tidigare, upplevelser och eventuella hälsoproblem/symptom. Utifrån detta och det yogiska energiperspektivet, fastställer vi vad som är grundorsaken till dina problem och hur du med yogans hjälp kan komma till rätta med dina obalanser.

Du får med dig värdefulla tips om hur du kan stärka dig med hjälp av yoga, andning, avslappning och ev. en meditation – övningar anpassade för just dig. Har du aldrig gjort yoga förut får du en grundläggande genomgång av det yogiska andetaget, vilket är till stor hjälp för att hantera stress, allmän oro och ångest.

 

Vad kostar det?
En terapisession tar 1,5-2 timmar. Priset är 950kr.
Om du väljer en ny träff som uppföljning tar denna ca 1 timme. Priser är 750 kr.

 

Vem är jag att hjälpa dig med detta?
Jag är utbildad Medicinsk Yogaterapeut och meditationslärare, en 2-årig utbildnig vid IMY i Stockholm.
Jag är även certifierad handledare i Sorgbearbetning samt har många års erfarenhet av att leda människors utveckling framåt individuellt och i grupp.

 

Hör av dig till mig och beskriv kortfattat dina frågeställningar, så bokar vi en tid för samtal. Arbetet sker under tystnadsplikt.

Välkommen!