Varför Pilgrimage Yoga?

Ordet ”pilgrimage” kommer från engelskan och betyder pilgrimsfärd. Resan går mot en specifik och betydelsefull destination. Den som bestämmer sig för att göra en sådan resa, är beredd att se på sin identitet och liv på ett nytt sätt, med hängivenhet i sitt hjärta.
Ordet ”yoga” kommer från sanskrit och betyder förening. Genom att dedikera sig till fysisk och andlig träning, förenas vårt individuella medvetande med det universiella. Kropp och sinne, kropp och själ samt människa och natur hamnar därmed i balans.
Pilgrimage Yoga står för den dedikerade, heliga resan mot ett liv i större förening och helhet – inom oss själva och därmed också i relation till allt levande runt oss, oavsett kultur, könstillhörighet eller tro. Såväl det synliga som det icke synliga.
För att kunna hantera vår tids utmaningar och moderna, digitala, snabba och föränderliga värld samt rusande sjukskrivningar behövs en motvikt. Den motvikten finner vi genom åter lära oss att att sakta ner, lyssna djupare till kroppens intelligens och återknyta kontakten med allt levande runtomkring oss och jorden själv.

Om tjänster & utbildningar

I samspelet mellan de maskulina och feminina aspekterna av livet och nya och gamla tekniker, arbetar företagets grundare Ingela Palmquist ceremoniellt med urljud/sacred sound, shamanska och andra healingtekniker. Hon hjälper människor att förlösa sorg genom sorgbearbetning och att bli vän med sin kropp genom yogisk och tantrisk terapi.
Ingela arbetar både i grupp och enskilt. Hon är väl insatt inom könsvariationer (hbtq) och det hon erbjuder är större än den fysiska kropp som du bor i.  Hon håller utbildningar, workshops och föreläsningar och utgår från Borås, men reser efter inbjudan över hela landet och även utomlands.

Om Ingelas bakgrund

Ingela är ekonomen, styrelseproffset och verksamhetsutvecklaren som i många år arbetade med ledarskap och grupputveckling, främst inom tekniktung industri. Hon ledde ett framgångsrikt konsult- och utbildningsföretag inom projektstyrning i över 15 år och har tagit emot priser och hedersbetygelser som bl. a. Årets Företagarkvinna, Stadsambassadör och Sverigeambassadör för kvinnors företagande. Hon har startat upp, deltagit i och utvecklat nätverk och styrelser med fokus på att skapa mer attraktiva förhållanden lokalt, nationellt och globalt. 

Sjukdom inom familjen som inte ordinarie vård kunde hantera, gjorde att hon kom i kontakt med healing som kunde hjälpa hennes barn. Hon åkte till Slovenien och utbildade sig. Det ledde till ett andligt uppvaknande som gjorde att hon öppnade upp för kroppens och hjärtats visdom och ljuds helande frekvenser. Detta ledde till att hon sedermera lämnade sitt gamla liv för att följa ett djupt kall.

Sedan 2010 och de tio efterföljande åren har hon tränads av europeiska samt nord- och sydamerikanska shamaner och elders. Hon är också tränad inom österländskt kundaliniarbete genom tantrisk och yogisk filosifi/terapi samt initierad bioenergihealer av Sloveniens främste healer.
Idag är hennes primära arbetssätt att i ceremoniella sammanhang använda sig av hjärtats kraft tillsammans med ljuds helande frekvenser genom sk. ursång och urinstrument. Hon har samlat all sin kunskap och erfarenhet kring transformativt arbete och erbjuder Sveriges enda årsprogram där du kan bli diplomerad Sound Healer. 
Välkommen med på en resa, till den plats inom dig där mer kärlek, autencitet och frihet bor!