Bakgrund

Yoga är en av de äldsta holistiska discipliner människan känner till. Skrifter, arkeologiska fynd och andra spår tyder på ett ursprung för 5000-6000 år sedan, eller kanske ännu längre tillbaka. Till väst kom yogan i slutet av 1800-talet. Yoga är en av de mest utövade disciplinerna i världen idag – Den internationella yogafederationen (IYF) talar om mer än 435 miljoner yogautövare på global basis. 

Genom olika tider och kulturer har människan anpassat yogan. Ursprungligen var yoga en andlig väg till självkännedom som utövades av ett fåtal dedikerade personer. Idag har yoga i västvärlden av många betraktats som en renodlad fysisk träningsform, en slags gymnastik. Men det fysiska är bara en liten del av vad yoga är.

Yoga är i grunden en holistisk disciplin som varken är religiös eller politisk bunden men vars innehåll och djup ger människor verktyg att skapa ökad balans fysiskt, mentalt och emotionellt.

Det finns ett stort intresse av att forska på yogans effekter. Och de större studier som har genomförts i Sverige och utomlands, visar på signifikanta hälsobringande effekter, såväl fysiskt, mentalt som emotionellt. Yoga används idag som förebyggande och behandlande hälsovård på företag, organisationer och inom sjukvård, i såväl Sverige som över hela värden. 

MediYoga driver idag ihop med svensk sjukvård den mesta forskningen som görs på yoga. MediYoga kommer ursprungligen från den gamla Tantriska traditionen, där även Kundaliniyoga kommer ifrån. Läs mer om MediYoga som yogaform här.

Hatha yoga är en annan yogagren och ursprunget till många fysiska yogaformer som har utvecklats sedan yogan kom till väst. Läs mer om Hatha yoga som yogaform här.

Yoga med sitt helhetsperspektiv på hälsa ger dig möjlighet till en livsstil med praktiska och för den tid vi lever idag högst relevanta tillvägagångssätt för att uppnå balans mellan kropp och tanke. Dessa tillvägagångssätt innefattar alla typer av aktiviteter som kombinerar fysisk rörelse, meditation, fokusträning och kost. Var och en väljer att anamma de bitar som passar den egna personligheten eller som man har störst behov av för stunden.

I Sverige är yogan idag en stor träningsform. I och med att det finns många olika yogastilar – allt från fysiskt utmanande till väldigt lugn och inkännande – är förutsättningarna att hitta det just varje individ behöver stor.

 

Om att yoga med Ingela

Pilgrimage Yogas filosofi vad gäller yoga, är att komma bort från den fysiska fixeringen och prestations-samhället vi lever i idag. Här är inte en perfekt position att lägga upp på Instagram målsättningen. Eller att leda ett gympa-pass med olika yogiska rörelser.

Ingela berättar:

– När du kommer och yogar med mig, kommer jag självklart vara noga med att se till att du inte skadar dig. I Sverige finns idag inga krav på utbildning för att få kalla sig yogainstruktör, vilket gör att vem som helst kan leda en yogaklass. I tex USA finns det helt andra krav på kvalitet, och det är dessa krav jag följer. Jag är både internationellt certifierad yogalärare (RYT 200), MediYoga terapeut- och lärare (2 åriga studier och egen praktik) samt har basmedicinsk utbildning i botten. Säkerhet, trygghet och anpassning efter just dina förutsättningar är viktiga ledord. I övrigt kommer jag att ”peta” väldigt lite på hur du står eller gör. Jag uppmanar deltagarna att prova olika varianter, att känna friheten i att det inte finns något som heter perfekt. Att hitta och våga lita på sin egen inre röst vad som känns rätt och fel.

Jag leder olika pass – en del med mer fysisk fokus. Det är otroligt skönt att få känna att kroppen blir starkare och smidigare och värmen och energin som sprider sig under och efter ett pass! Andra pass är mer stilla, meditativa och inkännande. Väldigt väldigt skönt att skonsamt landa in i mig själv – på stol eller matta.

Meditation och hur jag kan påverka mitt välbefinnande genom andning och ljud är en viktig del för mig. Därför blandar jag in dessa delar i mina klasser, helt eller delvis.

Läs mer om att yoga med Ingela här på sidan!