Om livets cirklar

Vill du mer med ditt liv – såväl i relationen till dig själv, i kärleksrelationer eller relationer i stort? Har du tagit olika steg för att förändra ditt liv, men du saknar fortfarande vissa bitar?

Hos mig möter du en person som har sett mycket, känt mycket och upplevt många aspekter av livet. Och som snart öppnar upp för att få möta DIG!

 

Här är min berättelse…

I mer än 20 år arbetade jag med sinnets mekanismer inom näringslivet. Teamwork, coachning, personlig effektivitet och att nå sina mål var några av mina och mina anställdas specialistområden. Och vi var framgångsrika i det vi gjorde.

För mer än ett decennium sedan, ledde sjukdom och förluster inom familj och i min närmsta krets till ett andligt uppvaknande. Där väcktes min passion att titta bakom människans lidande, drivkrafter och val i livet vilket ledde mig till ett djupt utforskande i kroppens och själens mekanismer. Jag har investerat en halv miljon och tusentals timmar på noga utvalda utbildningar i olika delar av världen. Jag har fördjupat mig inom både västerländsk sjukvårdskunskap, andra kulturers medicinkunskap och filosofi samt olika esoteriska läror.

Nu är mitt självklara nästa steg taget – jag har utbildat mig hos Europas främste inom hjärtats konst och är nu i det sista steget till att bli certifierad Tantraterapeut.

 

Vad innebär hjärtats konst?  

Ordet tantra kommer från sanskrit och betyder “verktyg för expansion” och spelar på att genom att uppgradera eller expandera dina trossystem blir du skaparen av ditt liv. 

Tantraterapi går ut på att öva på att vara närvarande i din kropp, med dina känslor och därmed ta tillbaka makten i ditt liv. 

– För mig handlar det om att hamna på en plats där du är så trygg och avslappnad att du är i full närvaro, med dig själv, andra och din omgivning. När du är Här, kan kan låsningar (medvetna och omedvetna) som har hindrat dig i ditt liv på olika plan i vissa fall i många år, lösas upp och försvinna. En annan beskrivning av detta är att våga öppna upp för en djupare intimitet och kärlek, till dig själv, partner(s), vänner, kollegor och livet i sin helhet. 

 

Vilka behov kan du ha?

Exempel på olika anledningar att komma till mig: 

  • Du upplever stress, depression eller ångest  
  • Du känner dig avstängd/avdomnad eller lever med smärta 
  • Du har svårt för intimitet och närhet
  • Du har varit med om övergrepp som påverkar dig negativt i ditt liv 
  • Du har tappat bort känslan av att leva i njutning med dig själv och/eller i samvaro med andra 
  • Du bär på skuld eller skam kopplat till din kropp och sexualitet, tankar och fantasier 
  • Du vill utforska vägar till expanderad andlighet genom kundalinienergi
  • Du vill lyssna till din intuition/inre röst/det andliga och utvecklas som människa och partner 
  • Du har bestämt dig för att du vill få ut mer av livet och vara mer DU 

 

Hur går en session till?

En session är på 90 min eller 120 min. De flesta väljer att boka tre till fem sessioner.  

Alla sessioner börjar med ett samtal där behov, ramar och intention sätts. Därefter arbetar vi med det som behövs, utefter dina behov – alltid på ett tryggt sätt. Det kan vara faschia/medvetandegörande energetisk och fysisk beröring (sk. tantramassage), triggerpointarbete samt andnings-, röst- och (kropps)övningar. Ibland använder jag mig av trumma eller något annat instrument på och runt kroppen. En session kan också innehålla coachning och utbildning inom intimitet, sexualitet och relationer.

Vi avslutar alltid med att sammanfatta det som kommit fram under behandlingen och hur ett nästa steg kan se ut. 

Jag är väl insatt inom könsvariationer (hbtq) och det jag erbjuder är större än den fysiska kropp som du bor i. Därför välkomnar jag dig, oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning. Även par som vill växa tillsammans och få en ökad intimitet är välkomna.  

 

Vill du bli min blivande klient? 

Så, var är du i din utveckling? Har något av det jag skrivit ovan slagit an en ton i dig? I så fall, varmt välkommen att kontakta mig!

När min certifiering är klar, kommer jag lägga ut priser och finnas tillgänglig för bokning.

Har du frågor, så är du givetvis välkommen att höra av dig till mig. Jag känner mig så exalterad att få träffa dig! Varmt välkommen till nästa steg i ditt liv!