Om varför stressrelaterade sjukskrivningar ökar

Idag är stressrelaterad psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige. På sju år har sjukskrivningstalen fördubblats och det kostar i år samhället 184 miljarder kronor. Eller 36000kr per varje arbetsför person, om man hellre vill räkna så.

Arbetsgivare, Försäkringskassa och sjukvård har trots kampanjer, nya lagstiftningar och målsättningar inte lyckats stanna upp och vända trenden av de skenande sjuktalen för denna vår tids största folksjukdom. Det fortsätter att öka.

Vad beror detta på? Varför mår vi så dåligt? Varför kör vi så hårt att det tillslut blir kortslutning i knoppen och kroppen slutar fungera? En sak är säker – det är inte de lata eller dumma som går i väggen…

 

Tankarna styr

Under de dryga 20 åren som jag har jobbat i olika organisationer med förändringsarbete, effektivitet, kommunikation samt projekts- och verksamhetsstyrning, så är det en sak som framgår med all tydlighet:

– Det är tankarna vi har fullt fokus på. Det är vår förmåga att planera, analysera, felsöka och jobba med förbättringar som premieras. Och vi behandlar vår kropp som om den vore assistent till vårt stora, uppblåsta sinne.

Visst, vi kanske går på gym eller tränar på friskis, vi kanske äter nyttig mat. Men i övrigt förväntas vi bara fungera. Och gör vi inte det, om vi mår dåligt, så förstår vi inte varför. ”För andra klarar ju att leva såhär. Det är bara att bita ihop”.

Och det är här det har gått alldeles alldeles snett.

Vårt fantastiska sinne som vi har fått, med sin förmåga att utan bindning till tid och rum förflytta sig framåt och bakåt, upp och ner, hit och dit under bråkdelen av en sekund. Som kan reflektera och planera. Strukturera och analysera. Detta vårt sinne är ett jättefint verktyg för oss.

MEN när du låter sinnet vara VD och allsmäktig styrare över dig och ditt liv och förväntar sig att kroppen ska klara alla snabba kast och svängningar, utan paus, utan vila. Då är du illa ute.

I dagens samhälle tenderar vi att låta sinnet blir så stort, så ouppfostrat och otämjt att det kör på i 1000 knyck – dygnet runt. Superhårt trimmat. Fast vårt ”fordon”, kroppen, inte är byggt för de hastigheterna.

Tankarna går i spinn och vi kan tillslut inte få stopp på dem. Ditt sinne blir som det gamla spelet ”Pacman”. Det käkar upp allt, får allt fokus och vi blir fullständigt bortkopplade från signalerna vår kropp ger oss. Och när en förtvivlad person går till doktorn för att få hjälp, och denne blir tillsagt att gå hem och vila. Ja då bara ökar frustrationen. För när tumlaren av tankar går på för högtryck och jag inte vet hur av-knappen ser ut, så hjälper det inte att gå hem och titta i taket.

 

Nytt fokus

Nej mina vänner, det Descartes uttryckte i början på 1600-talet är det dags att lämna nu. Det är dags att kliva in i nästa steg i väst-människans utveckling. ”Cogito, ergo sum”, dvs ”Jag tänker, alltså finns jag” är en väldigt snäv uppfattning om vad vi människor är.

Tror vi fullt på detta, så kommer vi missa att vi faktiskt existerar även när vi inte tänker. Att vi finns även i pausen mellan tankarna. Och att det är när vi får dessa pauser, det är då vi får riktig vila.

Det är då vår energi, livslust, livsglädje, kreativitet och flow kommer. För dom delarna kan sinnet inte tvinga fram. Det är när vi är i vår kropp som vi får en upplevelse av att vara ”hemma”. Och är vi aldrig hemma, så kommer sjukdomar som ett brev på posten. För hur ska kroppen kunna läka, återhämta sig och få tillgång till energi när vi är uppe i huvudet hela tiden? Hur ska rörmokaren kunna fixa läckan, om vi inte är där och kan öppna dörren?

Och hur ska vi veta vad som är bra för oss, när vi hela tiden försöker TÄNKA ut saker? Inte lyssna eller känna efter vad som fungerar för just dig. Det är då vi börjar springa på olika dieter, kurser, läser självhjälp-böcker och gå på vad andra tycker är bra. Och testar ALLT. För vi har inte kontakt med vår egna kropp, våra egna nycklar vad just jag behöver.

Man kan ju fundera på varför det har blivit såhär.

Jag minns hur mycket hysch hysch och hur skamligt det var att gå till en psykolog när jag växte upp på 70- och 80-talet. Det här med känslolivet var en privatsak och inget man pratade om. Kanske det arvet är en bidragande orsak?

Och så har vi såklart förändringen i arbetslivet som skett i jämlikhetens tecken. Där normen för att vara en nyttig samhällsmedborgare, en värdig samhällsmedlem, är att vara ute i arbetslivet. Säkert har det också en påverkan. Myntet har alltid två sidor.

 

Vänd trenden

Så, för att vända trenden där vi blir mer och mer sjuka i stressrelaterade sjukdomar behöver vi göra några saker:

1. Vi behöver inse att sinnet inte är härskare på jorden. Gör allt för att sluta piska dig själv så hårt, sluta säga hårda och förmanande saker till dig själv. Sådant du troligtvis aldrig skulle säg till en vän.

2. Vi behöver använda verktyg för att komma ner i kroppen. Ett första testa-hemma-steg kan vara att bara hitta pulsen någonstans. Är du tränad, och kan vara tillräckligt stilla, så kan du känna pulsen i vilken kroppsdel du vill, även i vila. Är du otränad så kanske du behöver se till att höja pulsen innan genom fysisk aktivitet.

Att fokusera på ditt andetag är också ett första steg att komma ner i kroppen.

Yogaformer som kombinerar fysisk träning, andningsövningar, finmotorik-, fokus- och röstträning samt meditation är ett kraftfullt verktyg för att komma ner i kroppen och kalibrera ditt sinne. Men det är du som måste göra resan, utan piller och skalpell. Och det kan för dig med Pacman som mångårig kung, vara väldigt utmanande till en början. I jobbet att dressera sinnet för att skapa frid, kan du såklart möta på inre protester.

Men träning ger effekt, och precis som att bygga muskler kan du inte förvänta dig en quick-fix efter 5 minuter. Det kan ta några veckor att börja komma ur sina gamla, destruktiva programmeringar och stilla det där ständiga tankeflödet. Men när du gör det, så får du tillgång till HELA din kapacitet där sinnet är en del, men inte allt. Och i och med det kommer du kunna bli mer kreativ och insiktsfull men framför allt ta beslut som är bra för dig, och som leder dig till ett friskare, lyckligare och mer harmoniskt liv.

Det är så vi vänder trenden.

Ingela Palmquist
Ledarskapskonsult, Internationellt certifierad yogalärare & MediYoga-terapeut (nov 2017)