Att läka ett brustet hjärta

När hjärtat är brustet, när du sörjer en förlust så hjälper det inte att enbart läka det med huvudet. 
Sorgbearbetning™ är en metod som är baserad på över 40 års erfarenhet och med bevisade mycket goda resultat. 

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Du får också med dig metoden för att kunna hantera framtida förluster.

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och
sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge
sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Läs mer om sorg här.

 

Kursbeskrivning
Under kursen genomför den sörjande sitt egna sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är
kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att
kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial
och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift. Övriga sju
kurstillfällen har följande upplägg; Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella
frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift.
Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften
uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

 

Praktiska detaljer

Kurslängd: 8 veckor.
Omfattning: Ett möte á 60-90 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.
Kursledare: Ingela Palmquist
Plats: Gravyrvägen 4, Rydboholm (övervåningen)
Avgift: 815kr/tillfälle eller totalt 6 500 kronor. För företagsfakturering tillkommer moms.
Kursmaterial: Kursmaterial samt boken ”Sorgbearbetning” av Russell Friedman & John W. James.

Ladda ner en fullständig kursbeskrivning: Sorgbearbetning – Individuellt – Kursbeskrivning

 

Vem är Ingela Palmquist
Ingela är certifierad handledare i Sorgbearbetning genom Svenska Institutet för Sorgbearbetning.  Hon är också utbildad yogaterapeut och meditationslärare, samt har många års erfarenhet av att leda människors utveckling framåt individuellt och i grupp.

 

 

 

Exempel på studie

34 personer vid Örebro Universitet visade på följande resultat;
Ångesten sjönk till en normalnivå. Depressionen sjönk till en nästan normalnivå. Generellt dåligt psykiskt mående sjönk till nästan normalnivå efter genomgånget program.
92% av personerna kände sig hjälpta i sin sorg 3 veckor efter programmet.
87% kände sig fortfarande hjälpta i sin sorg 6 månader efter genomgånget program.