Individuell sorgbearbetning

Har du förlorat någon som betydde mycket för dig? 
Då är du välkommen på Sorgbearbetning hos mig enligt en metod som är baserat på över 40 års erfarenhet och som har dokumenterat resultat, se studie nedan. 

Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Man får också med sig en metod för att kunna hantera framtida förluster.

En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och
sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge
sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Läs mer om sorg här.

 

Kursbeskrivning
Under kursen genomför den sörjande sitt eget sorgearbete. Kursledaren ger instruktioner, men det är
kursdeltagaren som gör arbetet. Kursen är ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att
kursdeltagaren kan genomföra sitt sorgearbete.

Första kurstillfället presenterar vi oss kort för varandra, går igenom kursupplägget, delar ut kursmaterial
och bok, diskuterar åtaganden och känslomässigt stöd, samt delar ut en första hemuppgift. Övriga sju
kurstillfällen har följande upplägg; Inledningsvis går vi igenom dagens tema och besvarar eventuella
frågor som kan ha uppstått sedan förra träffen. Därefter går vi igenom veckans hemuppgift.
Avslutningsvis ges en ny hemuppgift och vi skiljs åt tills nästa kurstillfälle. Skulle frågor på hemuppgiften
uppstå så ingår även möjligheten att ringa för vägledning.

 

Praktiska detaljer

Kurslängd: 8 veckor.
Omfattning: Ett möte á 60-90 minuter per vecka, samt cirka 2 timmar för hemuppgifter.
Kursledare: Ingela Palmquist
Plats: Minkstigen 15, Oskarshamn (gårdshuset)
Avgift: 6 500 kronor eller 815kr/tillfälle. För företagsfakturering tillkommer moms.
Kursmaterial: Litteratur och kursmaterial ingår.

Ladda ner en fullständig kursbeskrivning: Sorgbearbetning – Individuellt – Kursbeskrivning

 

Vem är jag att hjälpa dig med detta
Jag är certifierad handledare i Sorgbearbetning genom Svenska Institutet för Sorgbearbetning.  Jag är också utbildad yogaterapeut och meditationslärare, samt har många års erfarenhet av att leda människors utveckling framåt individuellt och i grupp.

 

 

 

En studie på 34 personer vid Örebro Universitet visade på följande resultat;
Ångesten sjönk till en normalnivå. Depressionen sjönk till en nästan normalnivå. Generellt dåligt psykiskt mående sjönk till nästan normalnivå efter genomgånget program.
92% av personerna kände sig hjälpta i sin sorg 3 veckor efter programmet.
87% kände sig fortfarande hjälpta i sin sorg 6 månader efter genomgånget program.